Hnutí Život z. s. Bělohorská 3, 301 00 Plzeň tel.: 377 227 068 606 616 400 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Jen pro členy

Novela v jednání

Protest proti naoktrojované bezzásahovosti v ekologicky nestabilních biotopech Šumavy a Čech

Členský aktiv úterý 19. září 2017 Klatovy

Nihilisté v přírodě

Informace Ústavního soudu

Antropocén

Rozhovor s P. Valtrem na rádiu Svobodný vysílač (mp3)

Zeman a Brabec

Novela 114/1992 Sb. se vrací

EVL Šumava - posouzení

Škody v EVL Šumava

Vedlejší hospodářská činnost

Volby 2016 a příroda

Vědecká rada Hnutí Život

Členský akční aktiv

Informace z Modravy

Plán péče NP Šumava

Legislativa / Předpisy

Zpráva z konference Člověk jako klimatický činitel

Prezentace z konference Člověk jako klimatický činitel

Dopis ombudsmance

Nesouhlasné stanovisko k novele zák. o ochraně přírody

Znalecký posudek vývoje chráněné Šumavy

Univerzita Zdravá příroda i lidé

Zpráva o semináři k novele zák. o ochraně přírody
a krajiny

Organizace

Finance

Finanční vyrovnání

Memorandum - nutnost reflexe vzrůstajících
stresových faktorů klimatických změn

Vetování novely zákona

Nesouhlas se škodlivou legislativou

Mapy
Správní řízení NP Šumava
Podněty
Projekty
Putování

Ideologové divočiny

Šumava a její perspektivy I a II
Květena světových regionů v souvislostech I - VIII
Civilizační vývoj