Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Kontaktní adresa: Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Jen pro členy

Výzkum NPŠ 1997-2001

Dopis AV ČR 2014

Otevřený dopis ministru ŽP 2014

Protesty proti naoktrojované bezzásahovosti

Analýza rizik NP Šumava

Kaleidoskop ideologů "pralesové divočiny"

NPŠ vývoj ochrany

Dopady internetového nátlaku

Příroda ČR - Babiš

Geopolitika z.s. Hnutí Život

      Geopolitická tragédie Evropy

      Vedení EU

      Stromy jsou živé

Šumavské spory

Květena Šumavy

  Kindlmann a Šumava

Šumava se soudí

Národní park a naše vědomí (Šumava - umělá divočina)

      Lokální obnova NP Šumava - chráněná moréna
      Plešného jezera

Šumava a ideologie

      Jihočeské šumavské chucpe

      Rozval klimatu

Potenciální dřeviny Šumavy

Varování - ekoteroristé

Návrh klidového území v NP Šumava

Právní stanovsko k zonaci NP Šumava

MŽP a kůrovec

Poškozování životního prostředí v NPŠ - znalecký posudek z roku 2008

Retrospektivní reminiscence a memoranda

Ideologie MŽP

Aktivita J. Bláhy, Hnutí Duha a ministra M. Tomana (MZe)

Blamáže - zastírací manévry

Změna ve výboru

Členský aktiv v sobotu 26. května 2018 v Modravě

Novela v jednání

Protest proti naoktrojované bezzásahovosti v ekologicky nestabilních biotopech Šumavy a Čech

Členský aktiv úterý 19. září 2017 Klatovy

Nihilisté v přírodě

Informace Ústavního soudu

Antropocén

Rozhovor s P. Valtrem na rádiu Svobodný vysílač (mp3)

Zeman a Brabec

Novela 114/1992 Sb. se vrací

EVL Šumava - posouzení

Škody v EVL Šumava

Vedlejší hospodářská činnost

Volby 2016 a příroda

Vědecká rada Hnutí Život

Členský akční aktiv

Informace z Modravy

Plán péče NP Šumava

Legislativa / Předpisy

Zpráva z konference Člověk jako klimatický činitel

Prezentace z konference Člověk jako klimatický činitel

Dopis ombudsmance

Nesouhlasné stanovisko k novele zák. o ochraně přírody

Znalecký posudek vývoje chráněné Šumavy

Univerzita Zdravá příroda i lidé

Zpráva o semináři k novele zák. o ochraně přírody
a krajiny

Organizace

Finance

Finanční vyrovnání

Memorandum - nutnost reflexe vzrůstajících
stresových faktorů klimatických změn

Vetování novely zákona

Nesouhlas se škodlivou legislativou

Mapy
Správní řízení NP Šumava
Podněty
Projekty
Putování

Ideologové divočiny

Šumava a její perspektivy I a II
Květena světových regionů v souvislostech I - VIII
Civilizační vývoj