Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Předseda
Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Mapy

Mapy Šumavy, které byly zpracovány jako součást publikace Šumava a její perspektivy II, uvádíme v části, která je jen pro členy, historická turistická mapa byla na základě povolení převzata:

  mapa využití Šumavy
  mapa stávající ochrany Šumavy
  mapa ploch přirozených horský smrčin
  mapa zaniklých obcí
  mapa zemědělského využití
  mapa přírodních cílů a významných vrcholů
  historická turistická mapa Šumavy

Mapa téměř 650 zaniklých sídel a jejich podrobný seznam dle současného administrativního členění je součástí výše uvedené publikace.

Zde uvádíme mapu 30 historických sídel zpracovanou v Historickém albu Šumavy NP Šumava.