Hnutí Život z. s. Sídlo spolku: Bělohorská 3, 301 00 Plzeň Kontaktní adresa: Martin Klewar
Lipová 15, 373 71 Rudolfov
tel.: 721 288 396 e-mail: priroda@hnutizivot.cz webové stránky: www.hnutizivot.cz

Obsah webových stránek

Vizitka
1. Pozvánky
2. Aktuality
Novelizace zák. o ochraně přírody a krajiny
Mapa stávající ochrany Šumavy
Šumava a Bavorský les
Konečně je jasno
Návrh novely
Prohlášení Charty Šumavy
Připomínky Hnutí Život
Dvojí metr, morálka a "divočina"
Tetřev a ideologové "divočiny"
Facka turistům
Tetřev - nástroj ideologů
EIA - tetřev
Zpřístupnění Šumavy
Zpřístupnění EIA
Stanovisko NP
Stanovisko CHKO
Vyjádření stavebních úřadů
Výchova ideologů k bezzásahovosti
2.1. Nezákonné jednání MŽP a Správy NPŠ
2.1.1. Komentář Hnutí život
2.1.2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu
2.1.3. Komentář předsedy Svazu obcí NPŠ
2.1.4. Prohlášení Charty Šumavy
2.1.5. Komentář býv. ředitele Správy NPŠ J. Mánka
2.1.6. Komentáře další
2.2. Členská sdružení Hnutí Život
2.2.1. Sdružení Šumava 21
2.2.2. Výzva - Společnost pro trvale udržitelný život
2.3. Media a demokratické principy
2.3.1. Respekt a divočina
2.3.2. Sókratés a demokracie
2.3.3. Nová třída
2.3.4. Úloha medií
2.3.5. Pravda v dnešním světě
2.4. Uskutečňovaná ochrana přírody a krajiny v ČR
- Invaze hmyzích škůdců
- Pravda o divočině Šumavy
- Biosférické rezervace
- Šumava neudržitelná
- Jak nechránit přírodu
- Bez malého podnikání
- Příroda a manipulace
2.4.1. Škodlivost ideologicky naoktrojované
          bezzásahovosti
- Ideologický extrémismus výroby virtuální divočiny
- Ideologie v pojetí Bláha - Kindelmann - Hubený
2.4.2. Bezzásahovost ničí dochovanou biodiverzitu a EVL
- Bezzásahovost a biofyzikální proměny
- Fabulace virtuální divočiny na Šumavě
- Petice Zelené lesy
- Biodiverzita, expanzivní a invazní druhy
2.4.3. Ideologičtí exponenti bezzásahovosti
- Šéf NP Šumava
- Bezzásahový „pilíř“ P. Kindelmann
2.4.4. Zelená infrastruktura a ekosystémové služby
2.4.5. Funkčnost NP
- Neštěstím Šumavy je NP
- I. zóny NPŠ
- Zmenšení NPŠ
2.4.6. Zvířena v chráněných územích
- Živočišní škůdci - turistika lýkožrouta ze Šumavy
2.4.7. Výchova, vzdělávání, výzkum, nepřístupnost NP
         a CHKO, setkání
- Šumava uzavřená
- Setkání - V. ročník setkání na Juránkově chatě
- Pražské setkání
Krize Evropy
2.5. Klima
2.5.1. Změny klimatu - zůstaňme při zemi
2.6. Vodní režim
2.6.1. Voda -základ života
- Voda
- Petice ohrožení vodních zdrojů
2.6.2. Povodně 2013
2.6.3. Vodní cesta D-O-L
2.6.4. Rašeliniště
- Funkce rašelinišť versus Hruška
2.7. Těžba dřeva
2.7.1. Těžba dřeva - dopis
2.7.2. Lži o těžbě dřeva
2.7.3. Těžba dřeva na ČT
2.8. Svět - koncepce ochrany přírody a krajiny,
       cenná území
2.8.1. Koncepce, předpisy a realita chráněných území
- Zkušenosti Slovenska
- Koncepce národních parků versus Dolejský
- Biosférické rezervace UNESCO
- Natura 2000
- EVL jsou likvidovány ideologií bezzásahovosti
- Novela zákona o ochraně přírody a krajiny
- Novela zákona o posuzování vlivu na
   životní prostředí (EIA, SEA)
- Poznatky z Yosemitského NP
- Příklad managementu v Keni
- Silva Gabreta alias Rapa Nui
- Co nevyprávěly evropské dubiny
2.8.2 TANAP
- Poznatky z Tatranského NP
2.8.3. Křivoklátsko
- Je potřebný NP Křivoklátsko?
2.8.4. Šumava - způsob ochrany a zachování hodnot
- Otevřený dopis odborníků ministrovi
- Difuzní fórum
- Literární almanach
3. Akce
3.1. Protipovodňová opatření
3.2. Dopis AV ČR
3.3. Trekařské postřehy
3.4. Besedy Kam kráčíš Šumavo?
4. Mapy
5. Metodiky
6. Publikace
7. Blogy
8. Prezentace
9. Fotogalerie
10. Organizační
10.1. Stanovy
10.2. Ustavující prohlášení
10.3. Základní informace potřeby vzniku Hnutí Život
10.4. Členství
10.5. Členské ohlasy
10.6. Hnutí Život versus Hnutí Duha
10.7. Výzva
10.8. Podpisový arch - členové
10.9. Podpisový arch - podporovatelé
11. Kontakty
12. Jen pro členy
12.1. Mapy
10.1.1. Mapa využití Šumavy
10.1.2. Mapa stávající ochrany Šumavy
10.1.3. Mapa zaniklých sídel Šumavy
10.1.4. Mapa zemědělského využití Šumavy
10.1.5. Mapa ploch přirozených horských smrčin
           Šumavy
10.1.6. Mapa přírodních cílů a vrcholů Šumavy
10.1.7. Historická turistická mapa Šumavy
12.2. Legislativa / Předpisy
10.2.1. Přehled právních předpisů a metodik
12.3. Správní řízení
10.3.1. MŽP
10.3.2. Správa NPŠ
12.4. Projekty
12.5. Květena světových regionů v souvislostech I-VIII
12.6. Civilizační vývoj
10.6.1. Extrémní civilizace
10.6.2. Současná Čína a my
13. Obsah webových stránek